• Vaspitavnje i odgajanje dece

    Da li se roditeljima preporučuje da odu na vikend bez deteta?

    Roditeljstvo je složen zadatak. On iziskuje puno energije, vremena, pažnje, emocija… da bi situacija bila još složenija kada postanemo roditelji ne prestajemo da igramo ostale uloge u sopstvenim životima. Jednako je važno negovati karijeru, prijateljske, rodbinske i partnerske odnose. Nećete verovati, ali imamo pravo i na lična zadovoljstva i vreme koje pripada samo nama. Uspešnost u svim navedenim ulogama, nas neće učiniti lošijim roditeljima. Naprotiv, bićemo kompletnija i svestranija ličnost, ispunjena zadovoljstvom, a kao takva bolji primer svojoj deci. Da li je u redu otputovati bez deteta? Kao roditelj i kao stručnjak koji se bavi decom uvek savetujem roditelje dece sa kojom radim, ne da je u redu nego je…

  • Razvoj govora

    Razvoj govora kod dece do druge godine

    Koji su to pokazatelji da razvoj jezika protiče uredno i pre pojave progovaranja? Važno je obratiti pažnju na koji način i u koje vreme beba počinje da se glasa, guče i svojim glasom privlači i održava pažnju odraslih kao i to kada se pojavljuju prve reči i rečenice. Šta stručnjaci podrazumevaju pod pojmom reč sa značenjem? I šta onda kada se primeti bilo kakvo odstupanje?   Razvoj jezika i govora kod dece ima svoje faze. Na osnovu normi i anamnestičkih podataka se pravi procena nivoa razvijenosti govora i jezika kao i ostalih parametara razvoja, kod svakog deteta pojedinačno. Oko 6 meseci Beba otkriva svoj glas i intenzivno se glasa i…