• Razvoj govora

  Kada je dete progovorilo?

  Stimulacija progovaranja je naše najuže polje interesovanja. To je razlog što često pišemo ili snimamo na ovu temu. Tokom vremena nametnulo se pitanje, kada je dete progovorilo, tj. koji je to momenat kada se može reći da dete priča ili da je progovorilo. Nije jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Jezik je složena funkcija koja je sačinjena iz više komponenti. Najjednostavnije raščlanjeno jezik možemo podeliti na razumevanje i produkciju (govorenje). Da bi jezik imao upotrebnu vrednost mora se isključivo koristiti u komunikativne svrhe. U zavisnosti od uzrasta deca se na različite načine služe jezikom. Ono što im je zajedničko na svim uzrastima je da jezikom mogu da izraze svoje potrebe, emocije…

 • Razvoj govora

  Dete se ne odaziva na ime nakon prvog rođendana. Da li je to razlog za brigu?

  Prva godina je najdinamičniji razvojni period u kome se pređe put od  nemoćne bebe do jednogodišnjaka koji se samostalno kreće, igra, izražava emocije, otkriva okolinu, komunicira sa okolinom i počinje da koristi prve reči. Kako komunikativne veštine dece ovog uzrasta napreduju tako i njihove mogućnosti za sticanjem novih veština rastu. Jednogodišnje dete kako postaje svesno sebe i sveta oko sebe počinje i da vezuje svoje ime za svoje biće i ovo rezultira odazivanjem na ime pre prvog rođendana. Na ovom uzrastu je neverbalna komunikacija značajno napredovala. Deca razumeju mimiku i gestove i oni mimikom i gestovima započinju i održavaju komunikaciju. Na ovom planu se iz dana u dan javljaju sve…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  Razno

  Uspostavljanje kontakta pogledom – početak komunikacije

  Dete je socijalno biće i kao takvo ima potrebu za uspostavljanjem socijalnih kontakata radi zadovoljavanja emotivnih i saznajnih potreba. Socijalni kontakti se najpre prave sa majkom zbog veze koju novorođenče sa njom ima još intrauterine a po rođenju je nastavlja putem dojenja. Odmah zatim dete pravi vezu sa ocem. Kasnije se ove veze proširuju iz kruga porodice i vremenom postaju sve šire i složenije. Nivo komunikativnih kompetencija dece vremenom napreduje i usložnjava se. Od rođenja pa do trećeg meseca se javlja osmeh koji ima socijalnu i komunikativnu funkciju. Kasnije od oko 6-7 meseci se uspostavlja zajednička pažnja i počinju da se pojavljuju gestovi kojima se prenosi veliki broj složenih poruka…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  Razno

  Zajednička pažnja – uslov za dobru komunikaciju

  Komunikacija je čin razmene koji se odvija između dvoje ljudi. Komunikacija može biti verbalna ili neverbalna ali učešće drugog i potreba za drugim je neophodan preduslov. Jedan od osnovnih elemenata komunikacije je zajednička pažnja. Zajednička pažnja podrazumeva potrebu da se drugi zanima za isto što i ja. Na uzrastu od 6-7 meseci deca počinju da prave zajedničku pažnju. To se ogleda u tome da prate predmet kojim roditelj manipuliše ili da žele da pokažu roditeljima ono čime se oni zanimaju. Kada gledamo snimak interakcije deteta i roditelja i zaustavljamo snimak na par sekundi dobijamo niz slika na kojima su oči deteta i roditelja uvek na istoj tački. Nekada će gledati…

 • Razvoj govora

  Pojačano zanimanje za predmete – signal narušenog komunikativnog obrasca

  Tokom razvoja deca najpre zadovoljstvo doživljavaju i izražavaju na telesnom nivou. Beba se umiri kada na svom telu oseti podražaj od strane majke ili pokazuje uznemirenost tako što pomera ekstremitete. Kasnije kako odrasta počinje da upoznaje spoljašnji svet i obraća pažnju na ljude oko sebe. U ovom periodu najvažniji izvori zadovoljstva, igre, kontakta i komunikacije su moje telo i ja i tvoje telo i ti. Zato na ovom uzrastu deci najviše prijaju igre golicanja, skrivanja, pokazivanja delova lica i tela na sebi i drugima itd.  Nakon ovoga deca počinju da pokazuju interesovanje za igračke i predmete i njih uključuju u igru sa drugima. Ovako se formira uredan komunikativni obrazac koji…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece

  Razvoj govora i komunikacije kod dece. Šta znači ako me dete vuče za ruku i gleda u nju?

  Bavimo se stimulacijom progovaranja i iz tog razloga se često srećemo sa decom od godinu i po do dve godine starosti koja još uvek nisu progovorila. Ono što roditelje najviše zanima je kada će njihovo dete progovoriti. Da bi dete progovorilo neophodno je da ima potrebu za komunikacijom. Potreba za komunikacijom se ogleda u razmeni sa drugim, najpre roditeljima, radi zadovoljavanja emotivnih i saznajnih potreba. Dete ima potrebu da podeli sa roditeljima ono što je videlo, što mu je zabavno, čime se bavi. Takođe dete od roditelja traži reakciju i posmatra kako roditelj reaguje i na taj način se upoznaje sa svetom oko sebe. Što su komunikativni obrasci pravilno postavljeni…

 • Razvoj govora

  Zapušen nos, upala uha i razvoj govora

  Kada se susretnemo sa detetom sa problemom u razvoju jezika i govora uvek pokušavamo da otkrijemo mogući uzrok. Vrlo često se ne može sa sigurnošću jasno znati šta je uzrok ili je uzročnika više. Iskustvo pokazuje da deca koja imaju čestu upalu uha imaju kompromitovan sluh što može biti razlog ometanog razvoja govora. Osim upale uha, čak i blaži oblici bolesti kao što su zapušen nos, uvećani krajnici i slični problemi dovode do ometanja auditivnog prijema što ovoj deci otežava razvoj govora. Kako dete čuje u vreme upale uha i zapušenog nosa? Svaki deo uha ima svoju preciznu ulogu u procesu slušanja. Da bi se zvuk adekvatno prenosio od izvora…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  Učenje čitanja

  Kako naučiti prvaka da čita i piše?

  Čitanje i pisanje su veštine kojima se deca uče od prvog dana polaska u školu. Ovo je složen i dugotrajan proces kroz koji deca prolaze različitim ritmom. Prvo polugodište je vreme kada deca uvežbavaju pravilno pisanje štampanih slova i počinju da čitaju i pišu po diktatu. Deca koja sa lakoćom savladavaju ove zadatke su motivisana za rad i rado pristupaju školskim obavezama. Sa druge strane nekoj deci ovo nisu jednostavni zadaci pa im je potrebna dodatna pomoć i angažovanje kako bi ih savladali. Naše iskustvo pokazuje da nam se najčešće javljaju roditelji dece koja imaju problema u savladavanju čitanja i pisanja zbog nerazrešenih problema u izgovoru glasova. Najčešće poteškoće na…