• Razvoj govora

  Upala ušiju i govor

  Da li vaše dete ima česte upale ušiju? Da li ima problema sa trećim krajnikom? Da li imate utisak da kasni u progovaranju u poređenju sa vršnjacima? Da li nepravilno izgovara veliki broj glasova ili upotrebljava izmenjenu strukturu reči (kepač umesto kečap, oca umesto ovca, ponaica umesto prodavnica….)? Šta je preduslov za uredan razvoj govora? Uredan razvoj govora i jezika podrazumeva i uredno funkcionisanje slušnog sistema. Svako ometanje procesa slušanja može da rezultira problemima u razvoju govora. Adekvatno funkcionisanje slušnog sistema, obezbeđuje adekvatan prijem i obradu zvučnih draži. Da bi malo dete počelo da produkuje govor, najpre treba neometano da čuje i razume govor. Roditelji se verbalno obraćaju svojoj deci…

 • Razvoj govora

  Deca stalno postavljaju pitanja – a kako se uopšte razvijaju pitanja?

  Autor: dr sci Jasmina Vuksanović Deca stalno postavljaju pitanja. To nije slučajno. Pitajući deca dolaze do različitih znanja o sebi i o svetu, od onih koja se tiču svakodnevnih životnih iskustava pa do veoma apstraktnih činjenica. Preko različitih vrsta pitanja deca dobijaju znanja o drugim ljudima i njihovim potrebama i osećanjima, o sebi, te se tako uspešnije realizuju u društvu. Zbog tako velike važnosti pitanja na razvoj emocionalnog, socijanog i intelektualnog života deteta, smatramo da je potrebno da damo informacije o razvoju pitanja kod dece. Početna pitanja dece se baziraju na znanjima koja su veoma ograničena. Zbog toga bi se moglo očekivati da se u dečjim iskazima pitanja pojavljuju relativno…

 • Razvoj govora,  Testovi i norme

  Norme razvoja govora – važne informacije

  Veoma je značajan ovaj broj: 50-100 usvojenih reči. Zašto? Od 18-24 meseca kod većine dece se događa pojava „praska” vokabulara. Ova pojava se događa onda kada dete usvoji kritičnu masu imenica od 50-100 i tada počinje da uči reči koristeći novu strategiju, koja mu omogućava da veoma ubrzano usvaja nove imenice. Tada počinje i razvoj glagola i tek sa pojavom glagola se pojavljuju prve sintagme i prve rečenice. Brzina učenja se menja od 8-11 reči mesečno pre usvojenog vokabulara od 50-100 reči na 22-37 reči mesečno u periodu usvajanja kritičnog fonda reči, zatim 63 reči nedeljno, a potom toliko brzo da roditelji prestaju da vode dnevnik o tome. A onda,…

 • Online savetovanje,  Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece

  Imam dete sa problemima u razvoju govora i ponašanju, a ja sam loš roditelj

  Majka deteta starog 3,5 godina, sa problemima u razvoju govora i ponašanju, uobičajeno dovodi dečaka na logpedski tretman. Već pri ulasku sam primetila da je uznemirena i sniženog raspoloženja. Pošto smo ušli u logopedski kabinet, počinjemo razgovor. Dečak je bio odsutan nedelju dana zbog bolesti pa rezimiramo kako je protekao oporavak. Dečak ima probleme u razvoju govora i ponašanju. Na početku se razvijao uredno ali posle godinu i po dana je počeo da stagnira. Došlo je do gubitka govora i potrebe za komunikacijom. Sada ne govori, razume nekoliko reči, ima lošu pažnju ( brzo se premešta sa jedne igračku na drugu ili se predugo zadržava na istoj sa kojom se…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

  Logopedska procena

  Šta  je to logopedska procena? Logopedska procena se sastoji od opservacije deteta i razgovora sa roditeljima. Zavisno od uzrasta deteta i ona se razlikuje , ali ono što je važno imati na umu je da praktično nikada nije prerano za logopedsku procenu. Govor i jezik su najsloženije funkcije i ne mogu se posmatrati izolovano od drugih funkcija koje im prethode, prate i pokreću ih.. Logopdska procena podrazumeva dakle i procenu svih funkcija koje prethode razvoju govora i jezika. Opservacija deteta u okviru logopedske procene Opservacija deta se obavlja u uslovima koji su prijatni i za dete i za roditelje. Logopedska procena se ne odnosi samo na procenu govorno-jezičkog nivoa, kako…

 • Razvoj govora

  Kasno progovaranje kod dece – istine i zablude

  Nivo jezičkog razvoja dvogodišnjeg deteta je ispod očekivanog u odnosu na norme. Šta u tom slučaju? Baba kaže: ,, i tata mu/joj je kasnije progovorio’’.Najbolja prijateljica kaže: ,, dečaci su lenji, mali je još’’. Tata je na internetu pronašao podatak da je i Ajnštajn kasno progovorio, tek posle treće godine i da je nerado govorio sve do devete. A komšinica ne može da se nakaje što je svog sina logopedu odvela tek sa dve i po godine i što je njegov jezički razvoj praktično tek tada poče. Ko je od njih u pravu? Veoma je verovatno da svako govori istinu, ali u Vašem konkretnom slučaju najbolje bi bilo da odgovore…

 • Razvoj govora

  Razvoj govora kod dece do druge godine

  Koji su to pokazatelji da razvoj jezika protiče uredno i pre pojave progovaranja? Važno je obratiti pažnju na koji način i u koje vreme beba počinje da se glasa, guče i svojim glasom privlači i održava pažnju odraslih kao i to kada se pojavljuju prve reči i rečenice. Šta stručnjaci podrazumevaju pod pojmom reč sa značenjem? I šta onda kada se primeti bilo kakvo odstupanje?   Razvoj jezika i govora kod dece ima svoje faze. Na osnovu normi i anamnestičkih podataka se pravi procena nivoa razvijenosti govora i jezika kao i ostalih parametara razvoja, kod svakog deteta pojedinačno. Oko 6 meseci Beba otkriva svoj glas i intenzivno se glasa i…