• Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

  Možda se moje dete ne razvija onako kako bi trebalo? Prvi koraci. Kako, zašto, kada i gde otići?

  Zabrinuti ste! Da li vaše dete govori manje od svojih vršnjaka? Da li pljeska rukama ili radi neku sličnu radnju kada je uznemireno? Vrišti i glasa se više nego što govori? Postaje veoma uznemireno ili izrazito stidljivo zato što ne može da komunicira i iskaže svoje želje i potrebe. Moguće je da ima jezičko kašnjenje. Ali dobra vest je da ima mnogo načina da mu se pomogne! Obratite se stručnjacima Logoped je stručnjak koji se bavi procenom i terapijom govorno jezičkih poremećaja. On će vas saslušati, napraviti logopedsku procenu i po potrebi će uključiti druge stručnjake (lekare, psihologe, defektologe drugih profila itd). Pozovite telefonom i zakažite savetovanje kod logopeda Ovo…

 • Razvoj govora

  Da li je to autizam?

  Da li je simptom autizma, ako dete od dve godine ne govori?  Ako dete ne pokazuje prstom da li je to razlog za brigu? Ako se u prvih 18 meseci dete razvijalo uredno a zatim je prestalo da se odaziva na ime, reaguje kada neko uđe u prostoriju, počelo je da gubi interesovanje za igračke…. Ovo su česta pitanja koja roditelji najpre postavljaju sebi. Nije im lako da se nose sa strahovima pri samoj pomisli da njihovo dete ima bilo koji problem. Sledeća dilema bude kome se obratiti za pomoć. Naša iskustva pokazuju da baš u tom trenutku, kada se roditelji odluče da se suoče sa problemom, nastaje „velika drama“.…

 • Online savetovanje,  Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece

  Šta logoped radi sa detetom koje ne govori?

  Sa detetom koje ne govori logoped se igra. Cela terapija mora biti igrolika. Terapeut najpre prati interesovanja deteta a kasnije kada zadobije poverenje postavlja svoje zahteve. To i dalje deluje kao igra i ako ima vrlo precizno postavljene ciljeve i plan kojim će se oni postići. Zato se nemojte čuditi kada čujete da  dete od dve godine ide logopedu. Posao logopeda je složen jer se bavi jezikom a jezik je najviša kognitivna funkcija. Upravo je to razlog zbog kojeg logoped mora najpre da proceni razvoj deteta mnogo šire nego što je sam govor (kako se najčešće misli). Kada smo pravile anketu najčešći odgovor na pitanje šta radi logoped bio je:…

 • Online savetovanje,  Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece

  Kada je vreme za odlazak logopedu? Zašto bi išlo kod logopeda dete koje ne govori?

  Logopedsko praćenje dece je poželjno već od šestog meseca. To su kratke posete u kojima roditelji dobiju važne informacije o razvoju dece  a takođe se može već tada uočiti da eventualno postoje problemi u komunikaciji. Važnost rane intervencije je značajna a neretko i presudna za konačni ishod. Bitno je obratiti se stručnjaku koji se bavi procenom i stimulacijom dece na ranom uzrastu. Često budem svedok da roditelji dece ispod tri godine budu odbijeni od strane stručnjaka. Ja razumem da je izuzetno teško raditi sa malom decom i da kolege imaju pravo izbora kojim delom logopedije će se baviti ali nemju pravo da roditaljima daju pogrešne informacije. ( Mali je, pre…

 • Online savetovanje,  Razvoj govora,  O ranom razvoju

  Neposlušno i lenjo dete ili kašnjenje u govoru?

  Primetila sam da nam se često jave roditelji koji za svoje dete misle da je agresivno, bezobrazno, neposlušno i lenjo. Tokom rezgovora dođemo do činjenice da dete nema adekvatne jezičke kompetencije. Roditelji se iznenade kada čuje da smo mišljenja da je nedovoljno razvijen jezik uzrok njihovih problema. Zašto nedovoljno razvijen jezik utiče na ponašanje deteta? Dete je, kao i odrasla osoba, bio-psiho-socijalno biće. To znači da dete ima svoje biološke potrebe, emocionalne i socijalne. Kako dete raste i razvija se i one se značajno uvećavaju i usložnjavaju. Kada zamislite dete od oko 6 meseci, imaćete sliku bebe koja pogledom, gestom i vokalizacijom izražava i traži da budu zadovoljene njene potrebe.…

 • Razvoj govora

  Upala ušiju i govor

  Da li vaše dete ima česte upale ušiju? Da li ima problema sa trećim krajnikom? Da li imate utisak da kasni u progovaranju u poređenju sa vršnjacima? Da li nepravilno izgovara veliki broj glasova ili upotrebljava izmenjenu strukturu reči (kepač umesto kečap, oca umesto ovca, ponaica umesto prodavnica….)? Šta je preduslov za uredan razvoj govora? Uredan razvoj govora i jezika podrazumeva i uredno funkcionisanje slušnog sistema. Svako ometanje procesa slušanja može da rezultira problemima u razvoju govora. Adekvatno funkcionisanje slušnog sistema, obezbeđuje adekvatan prijem i obradu zvučnih draži. Da bi malo dete počelo da produkuje govor, najpre treba neometano da čuje i razume govor. Roditelji se verbalno obraćaju svojoj deci…

 • Razvoj govora

  Deca stalno postavljaju pitanja – a kako se uopšte razvijaju pitanja?

  Autor: dr sci Jasmina Vuksanović Deca stalno postavljaju pitanja. To nije slučajno. Pitajući deca dolaze do različitih znanja o sebi i o svetu, od onih koja se tiču svakodnevnih životnih iskustava pa do veoma apstraktnih činjenica. Preko različitih vrsta pitanja deca dobijaju znanja o drugim ljudima i njihovim potrebama i osećanjima, o sebi, te se tako uspešnije realizuju u društvu. Zbog tako velike važnosti pitanja na razvoj emocionalnog, socijanog i intelektualnog života deteta, smatramo da je potrebno da damo informacije o razvoju pitanja kod dece. Početna pitanja dece se baziraju na znanjima koja su veoma ograničena. Zbog toga bi se moglo očekivati da se u dečjim iskazima pitanja pojavljuju relativno…

 • Razvoj govora,  Testovi i norme

  Norme razvoja govora – važne informacije

  Veoma je značajan ovaj broj: 50-100 usvojenih reči. Zašto? Od 18-24 meseca kod većine dece se događa pojava „praska” vokabulara. Ova pojava se događa onda kada dete usvoji kritičnu masu imenica od 50-100 i tada počinje da uči reči koristeći novu strategiju, koja mu omogućava da veoma ubrzano usvaja nove imenice. Tada počinje i razvoj glagola i tek sa pojavom glagola se pojavljuju prve sintagme i prve rečenice. Brzina učenja se menja od 8-11 reči mesečno pre usvojenog vokabulara od 50-100 reči na 22-37 reči mesečno u periodu usvajanja kritičnog fonda reči, zatim 63 reči nedeljno, a potom toliko brzo da roditelji prestaju da vode dnevnik o tome. A onda,…

 • Online savetovanje,  Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece

  Imam dete sa problemima u razvoju govora i ponašanju, a ja sam loš roditelj

  Majka deteta starog 3,5 godina, sa problemima u razvoju govora i ponašanju, uobičajeno dovodi dečaka na logpedski tretman. Već pri ulasku sam primetila da je uznemirena i sniženog raspoloženja. Pošto smo ušli u logopedski kabinet, počinjemo razgovor. Dečak je bio odsutan nedelju dana zbog bolesti pa rezimiramo kako je protekao oporavak. Dečak ima probleme u razvoju govora i ponašanju. Na početku se razvijao uredno ali posle godinu i po dana je počeo da stagnira. Došlo je do gubitka govora i potrebe za komunikacijom. Sada ne govori, razume nekoliko reči, ima lošu pažnju ( brzo se premešta sa jedne igračku na drugu ili se predugo zadržava na istoj sa kojom se…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

  Logopedska procena

  Šta  je to logopedska procena? Logopedska procena se sastoji od opservacije deteta i razgovora sa roditeljima. Zavisno od uzrasta deteta i ona se razlikuje , ali ono što je važno imati na umu je da praktično nikada nije prerano za logopedsku procenu. Govor i jezik su najsloženije funkcije i ne mogu se posmatrati izolovano od drugih funkcija koje im prethode, prate i pokreću ih.. Logopdska procena podrazumeva dakle i procenu svih funkcija koje prethode razvoju govora i jezika. Opservacija deteta u okviru logopedske procene Opservacija deta se obavlja u uslovima koji su prijatni i za dete i za roditelje. Logopedska procena se ne odnosi samo na procenu govorno-jezičkog nivoa, kako…